Nasze zobowiązania


Stawiamy na zrównoważony rozwój we wszystkich naszych działaniach. Obejmuje to współpracę z klientami, sposób, w jaki prowadzimy naszą działalność oraz interakcje z pracownikami i społecznościami.

 • WIĘCEJ INFORMACJI

  Rozwiązania klienckie

  Dostarczymy rozwiązania wychodzące naprzeciw największym wyzwaniom naszego klienta i zapewniające zrównoważone rezultaty, które pozytywnie wpłyną na środowisko, społeczeństwo i gospodarkę.


  Działania biznesowe

  W naszej działalności i łańcuchu wartości uwzględniamy kwestie ochrony środowiska, społeczne oraz w obszarze ładu korporacyjnego. Wykazujemy nieustanną poprawę poprzez przejrzyste raportowanie naszych wyników.


  Ludzie i społeczności

  Kultywujemy zróżnicowaną strukturę pracowniczą, sprzyjającą włączeniu społecznemu i zdolną do tworzenia bardziej zrównoważonego świata, poprawiając jakość życia w społecznościach, tak aby wszyscy mogli się rozwijać.

Globalne zasady dotyczące zrównoważonego rozwoju

Jesteśmy zaangażowani w poprawę jakości życia wszystkich zainteresowanych stron poprzez współpracę z naszymi klientami oraz sposób, w jaki prowadzimy naszą działalność i interakcje ze społecznościami na całym świecie. Dowiedz się więcej o naszych Globalnych Zasadach dotyczących Zrównoważonego Rozwoju.

Nasz ślad węglowy

W działalności firmy na całym świecie staramy się obniżać naszą emisję dwutlenku węgla i zużycie energii. Aby uzyskać więcej informacji na temat śladu węglowego, kliknij tutaj.

Nasze sprawozdania niefinansowe

Współpracujemy z zainteresowanymi stronami w sposób przejrzysty i sprzyjający włączeniu społecznemu. Otwarcie komunikujemy dane o naszych wynikach w zakresie zrównoważonego rozwoju na wiele sposobów. Informacje na temat sprawozdawczości niefinansowej możesz znaleźć tutaj.

Connect with Alexis Haass for more information & questions.

Alexis Haass, Chief Sustainability Officer

Contact Alexis

Zapraszamy serdecznie do kontaktu, ponieważ poprawę jakości życia możemy osiągnąć tylko dzięki wspólnej pracy.

Connect with {name} for more information & questions

Arcadis will use your name and email address only to respond to your question. More information can be found in our Privacy policy