Program Arcadis Shelter, realizowany we współpracy z UN-Habitat, mierzy się z jednym z najpilniejszych wyzwań w zakresie zrównoważonego rozwoju na świecie: urbanizacją. Od 2010 roku ponad 2200 pracowników Arcadis uczestniczyło w jednej z ponad 100 misji Shelter w 31 krajach, poprawiając warunki życia ludzi w najtrudniejszych rejonach świata.


Wyzwanie


Wraz z bezprecedensowym tempem rozwoju miast urbanizacja stała się jednym z najważniejszych wyzwań stojących przed globalną społecznością w XXI wieku. Wprowadzanie zrównoważonych zmian w środowisku miejskim ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia trwałych rezultatów obejmujących wszystkie nasze społeczności. Arcadis ma dobrą pozycję do wspierania UN-Habitat i podjęcia tego pilnego wyzwania.


Działania w ramach programu Shelter


Działania w ramach programu Shelter koncentrują się na trzech głównych obszarach: Akademii Shelter, misjach Shelter i warsztatach Shelter.


Misje Shelter


Pracownicy Arcadis biorą udział w misjach Shelter, aby mierzyć się z wyzwaniami w krajach rozwijających się. Działania te wspierają konkretne misje UN-Habitat, podczas których nasi eksperci dzielą się wiedzą, oferują szkolenia i sesje budowania potencjału oraz zapewniają wsparcie teoretyczne i techniczne.


Akademia Shelter


Akademia Shelter to coroczny tygodniowy program, w ramach którego miejscowi urzędnicy wysokiego szczebla z Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej przygotowują plan wdrożenia i działań na podstawie studiów przypadków w zakresie adaptacji do zmian klimatu i łagodzenia ich skutków w swoim regionie. Pomocą w tym zadaniu jest wiedza ekspertów Arcadis, warsztaty oraz konkretne przykłady projektów Arcadis na całym świecie. Akademia promuje uczenie się i budowanie potencjału na potrzeby wyzwań dotyczących miast i zmian klimatu oraz wspiera znaczący dialog na temat sposobu, w jaki miasta reagują na te wyzwania.


Warsztaty Shelter


Każdego roku organizujemy również wiele różnych warsztatów Shelter. Obejmują one między innymi wewnętrzne warsztaty informujące naszych pracowników o programie Shelter i naszej współpracy z UN-Habitat. Wysyłamy również ekspertów do udziału w kampusach Urban Thinkers, inicjatywie w ramach Światowej Kampanii na rzecz Miast (World Urban Campaign) UN-Habitat. 

Image

MINUTES

You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept cookies for 'Embedded videos'. You can do this here.
Alexis Haass

Connect with Alexis Haass for more information & questions.

Alexis Haass, Chief Sustainability Officer

Contact Alexis

Chętnie poznamy Twoją opinię, bo polepszenie jakości życia to coś, co możemy osiągnąć tylko dzięki wspólnej pracy.

Connect with {name} for more information & questions

Arcadis will use your name and email address only to respond to your question. More information can be found in our Privacy policy