250000+

positief beïnvloede mensen

769

parameters geanalyseerd in de geautomatiseerde database

2500+

burger bij workshops en openbare hoorzittingen

Op dit moment bekeken

De uitdaging

Met de bouw van de grootste energietransmissielijn ter wereld, die Brazilië doorkruist met een lengte van 2539 kilometer, moeten de betrokken gemeenten ervoor zorgen dat ze positief worden beïnvloed, zowel met betrekking tot de ruimtelijke ordening van steden als van het platteland. Arcadis werd gekozen om de gebiedstudie van 19 gemeenten uit te voeren en een opdracht voor te stellen via de uitwerking van gemeentelijke masterplannen, die richtlijnen geven voor groei en uitbreiding, maar ook voor stedelijke instrumenten om hun doeltreffendheid te garanderen. Deze voorstellen zijn afgestemd op de ontwikkeling van duurzamere en veerkrachtiger steden en verbeteren daarom de levenskwaliteit van de burgers. De uitdaging was om de stadsbesturen en hun burgers te betrekken bij het inzichtelijk maken van het masterplan als het belangrijkste instrument voor de planning en ontwikkeling van de gemeenten en om stedelijke en landelijke gebieden te integreren met het oog op duurzaamheidsaspecten en hun toepassing.

De oplossing

Het analyseren en leren kennen van 19 gemeenten op zulke verschillende locaties en met zulke verschillende culturen in Brazilië is een enorme uitdaging, vanwege de geografische en landelijke aspecten, de verscheidenheid en verspreiding van gegevens, alsmede het krappe tijdschema voor de ontwikkeling van het project. Om dit probleem op te lossen werd een methode met negen stappen ontwikkeld, bestaande uit: verbinding zoeken met stadsbesturen en gemeenten; enquêtes onder belanghebbenden; uitwerking van de gemeentelijke diagnose op basis van online beschikbare gegevens die op een automatische digitale manier zijn verzameld en bezoeken ter plaatse; deelname van de bevolking via openbare hoorzittingen en workshops; geïntegreerde analyse van de gemeente door middel van parametrische modellering en capaciteitsindicator van de infrastructuur; definitie van principes en richtlijnen voor het masterplan; nieuwe ronde van openbare hoorzittingen en workshops; en voorbereiding van het wetsontwerp om aan gemeenten te leveren.

De impact

In totaal ondervinden 250.000 inwoners van 19 gemeenten een positieve invloed in de loop van het project, omdat hun steden nu zullen vertrouwen op een nieuwe wetgeving met betrekking tot grondgebruik en openbaar beleid. Door de duurzame ontwikkeling van dergelijke steden en door het ondersteunen van acties creëren we ook plaatsen waar mensen kunnen leven en zich kunnen ontplooien.

  • LEES MEER

    De wetgeving inzake grondgebruik werd opgesteld met de bedoeling om een correct gebruik toe te wijzen aan de lokale kwetsbaarheden van het fysieke milieu, in het stedelijke gebied (zoals industriële en residentiële gebieden) en ook in het landelijke gebied (landelijke dorpen en agrarische eigendommen), om de integratie duurzaam te maken. Er werd een openbaar beleid ontwikkeld dat is afgestemd op de Sustainable Development Goals 2030 van de Verenigde Naties, dat verschillende sectoren en het begrijpen van de sterke en zwakke punten van de gemeenten omvat, zoals: duurzame plattelandsontwikkeling, stedelijke economische ontwikkeling, huisvesting, elementaire sanitaire voorzieningen, stedelijke mobiliteit, gezondheidszorg, onderwijs, openbare veiligheid, milieu en sociale zekerheid.


Gerelateerde oplossingen

Digitale omgeving, gezondheid, veiligheid en duurzaamheid

Lees meer

Neem contact op met {name} voor meer informatie & vragen

Arcadis gebruikt uw naam en e-mailadres alleen om uw vraag te beantwoorden. Meer informatie kunt u vinden in ons Privacy beleid.