Nasza działalność w zakresie współpracy z zainteresowanymi stronami jest przejrzysta i sprzyja włączeniu społecznemu. Zasady te stanowią podstawę naszej sprawozdawczości niefinansowej, która jest zgodna z dyrektywą UE w sprawie ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności.


UN Global Compact


W ramach zaangażowania w UN Global Compact każdego roku Arcadis publikuje komunikat w sprawie postępów, który przedstawia nasze wysiłki na rzecz odpowiedzialnej działalności zgodnej z Dziesięcioma Zasadami UN Global Compact. Nasze coroczne komunikaty w sprawie postępu dotyczące UN Global Compact są dostępne poniżej.


Komunikat Arcadis w sprawie postępów na rok 2020

Komunikat Arcadis w sprawie postępów na rok 2019

Komunikat Arcadis w sprawie postępów na rok 2018

Komunikat Arcadis w sprawie postępów na rok 2017

Komunikat Arcadis w sprawie postępów na rok 2016

Komunikat Arcadis w sprawie postępów na rok 2015

Komunikat Arcadis w sprawie postępów na rok 2014


Standardy GRI


Global Reporting Initiative (GRI) jest twórcą najbardziej powszechnie stosowanych standardów sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw. Stosujemy standardy GRI do ujawniania informacji na temat zrównoważonego rozwoju, aby zwiększyć przejrzystość dla wszystkich zainteresowanych stron. Informacje te są częścią naszego rocznego zintegrowanego raportu. Możesz przejrzeć nasze indeksy treści GRI poniżej.


Indeks treści GRI 2020

Indeks treści GRI 2019

Indeks treści GRI 2018

Indeks treści GRI 2017

Indeks treści GRI 2016

Indeks treści GRI 2015


CDP


CDP to międzynarodowa organizacja (dawniej znana jako Carbon Disclosure Project), która gromadzi dane i opracowuje wytyczne dla inwestorów, firm i miast w zakresie zmian klimatu, gospodarki wodnej i leśnictwa. Misją CDP jest umożliwić rozwój gospodarek, które w dłuższej perspektywie działają na korzyść ludzi i planety. Arcadis ujawnia CDP swoje wyniki w zakresie zapobiegania zmianom klimatu oraz gospodarki leśnej.


Kwestionariusz CDP dotyczący zmian klimatu z roku 2020

Kwestionariusz CDP dotyczący zmian klimatu z roku 2019

Kwestionariusz CDP dotyczący zmian klimatu z roku 2018


Sustainalytics


Sustainalytics prowadzi klasyfikację przedsiębiorstw pod kątem środowiskowym, społecznym oraz w obszarze ładu korporacyjnego, która pomaga inwestorom w identyfikacji i zrozumieniu ryzyk wystąpienia istotnych skutków finansowych wynikających z czynników ESG zarówno na poziomie bezpieczeństwa, jak i z poziomu całego portfolio.


Arcadis ma najniższe ryzyko ESG spośród 264 firm uwzględnionych w rankingu.


EcoVadis


EcoVadis, founded in 2007, is one of the world’s largest providers of business sustainability ratings, creating a global network of more than 75,000 rated companies. The methodology is built on international sustainability standards and the Sustainability Scorecard illustrates performance across 21 indicators in four themes: environment, labor & human rights, ethics and sustainable procurement.


Arcadis NV receives gold medal from Ecovadis (top 4% of companies worldwide)

Arcadis Germany receives gold medal from EcoVadis


ISO 14001


ISO 14001 to zbiór międzynarodowych norm dotyczących systemów zarządzania środowiskiem. Dzięki zgodności z tymi normami możemy w sposób całościowy identyfikować, monitorować i kontrolować kwestie związane z ochroną środowiska i nimi zarządzać, minimalizować negatywny wpływ na środowisko oraz stale poprawiać nasze wyniki w zakresie ochrony środowiska. Aby wyświetlić nasze certyfikaty ISO 14001, kliknij poniższe łącza.


Asia

Australia

Belgium

Brazil

Chile

Czech

France

Germany

Italy

Middle East

Netherlands ANL

Netherlands ENG

Spain Barcelona-Annex

Spain Madrid-Main

UK


ISO 9001


ISO 9001 to zbiór międzynarodowych norm dotyczących podstaw systemów zarządzania jakością, w tym siedmiu zasad zarządzania jakością, które leżą u podstaw tej grupy norm. Prawie wszystkie firmy operacyjne Arcadis posiadają certyfikat ISO 9001. Aby wyświetlić nasze certyfikaty ISO 9001, kliknij poniższe łącza.


Asia

Australia

Belgium

Brazil

Canada

Chile

Czech

France

Germany

Italy

Middle East

Netherlands

Poland

Spain Barcelona-Annex

Spain Madrid-Main

United Kingdom

United States


Bezpieczeństwo i higiena pracy


W naszej działalności zobowiązujemy się do ochrony bezpieczeństwa i higieny pracy, co znajduje odzwierciedlenie w systemie zarządzania, który ma na celu standaryzację praktyk BHP w całej firmie, przy jednoczesnym uwzględnieniu niuansów związanych z lokalną kulturą, oczekiwaniami klientów i regulacjami. Ze względu na te niuanse certyfikujemy nasze systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy na poziomie lokalnym. Aby wyświetlić nasze certyfikaty BHP, kliknij poniższe łącza.


Asia ISO 45001

Australia ISO 45001

Australia AS-NZS 4801

Australia OHSAS 18001

Brazil OHSAS 18001

Chile ISO 45001

Czech ISO 45001

France ISO 45001

Germany SCC Certificate

Italy ISO 45001

Middle East ISO 45001

Netherlands ISO 45001 ANL

Netherlands ISO 45001 ENG

Netherlands Safety Culture Ladder-stap 4 (veiligheidsladder) NL

Netherlands Safety Culture Ladder-step 4 ENG

Poland OHSAS-QMS-ENGUS-UKAS 2021 ENG

UK ISO 45001


Other Certificates


AFNOR CERTIFICAT ISO 50001

Germany ISO 50001 Energy Management

Netherlands CO2-bewust ANL
 
Netherlands CO2 Performance Ladder ENG

Netherlands ISO 27001 Information Security ANL

Netherlands ISO 27001 Information Security ENG

Netherlands ISO 50001 Energy Management ANL

Netherlands ISO 50001 Energy Management ENG

Netherlands VCA ANL

Netherlands VCA ENG

Spain UNE-EN ISO/IEC 17020, Enac SP

Spain UNE-EN ISO/IEC 17020 Alcance, Enac SP


Arcadis Annual Integrated Report 2020


Download full PDF

Connect with Alexis Haass for more information & questions.

Alexis Haass, Chief Sustainability Officer

Contact Alexis

Mamy nadzieję, że podobała Ci się ta opowieść. Z przyjemnością nawiążemy kontakt również z Tobą i omówimy, w jaki sposób możemy pomóc Ci poprawić jakość życia w Twojej firmie

Connect with {name} for more information & questions

Arcadis will use your name and email address only to respond to your question. More information can be found in our Privacy policy