Bierzemy udział w globalnych działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju. W globalnej działalności naszej firmy pracujemy nad ograniczeniem emisji dwutlenku węgla i zużycia energii, szczególnie w kwestiach podróży i zużycia energii w naszych biurach. Jest to zgodne z globalnymi wysiłkami na rzecz osiągnięcia celów Paryskiego Porozumienia Klimatycznego 2015 r. i Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.


Metodologia ustalania śladu węglowego


Głównym czynnikiem wpływającym na nasze zużycie energii i emisję dwutlenku węgla są podróże naszych pracowników, którzy spotykają się z klientami i pracują nad projektami. Jesteśmy również firmą z ponad 350 biurami, więc nasze zużycie energii w tych przestrzeniach jest ważnym przedmiotem działania. Od 2010 roku stosujemy standaryzowane podejście do raportowania danych zgodnie z protokołem GRP (General Reporting Protocol) organizacji World Resources Institute. W dalszym ciągu dokładamy starań, by poznać pełen wpływ naszych działań na bezpośrednie i pośrednie emisje gazów cieplarnianych, zużycie energii i środowisko. Poniższa tabela przedstawia postępy, jakie poczyniliśmy.W 2020 r. biura Arcadis na całym świecie zużyły 167 955 kg papieru. Z tego 34% było opatrzone certyfikatem zrównoważonego rozwoju Rady ds. Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej.


Nasz Zespół główny ds. zrównoważonego rozwoju nadal odgrywa kluczową rolę w gromadzeniu danych, sprawozdawczości i udostępnianiu najlepszych praktyk. W dalszym ciągu wdrażamy zintegrowany europejski system zarządzania energią ISO 50001 i system zarządzania kwestiami środowiskowymi ISO 14001.

Alexis Haass

Connect with Alexis Haass for more information & questions.

Alexis Haass, Chief Sustainability Officer

Contact Alexis

Mamy nadzieję, że ta opowieść Ci się podobała. Z przyjemnością nawiążemy kontakt również z Tobą i omówimy, w jaki sposób możemy pomóc Ci poprawić jakość życia w Twojej firmie

Connect with {name} for more information & questions

Arcadis will use your name and email address only to respond to your question. More information can be found in our Privacy policy