Aktualnie przeglądane

Wzrost PKB w budownictwie może potoczyć się w 3 kierunkach: Zwiększona stymulacja, brak stymulacji, prywatyzacja finansowania (DBFOM, PPP) poprzez PE (choć spodziewany jest negatywny wpływ na inwestycje prywatne).

 

Klasy aktywów, zwiększone wydatki na infrastrukturę, jeśli wejdziemy w głęboką recesję od podmiotów publicznych do klas aktywów: mosty, drogi, tunele, koleje wszystkie regiony, część polityki fiskalnej, podczas gdy oczekuje się spadku w innych klasach aktywów infrastruktury, które są skorelowane z PKB: lotniska, porty i płatne drogi. Znaczący wzrost zapotrzebowania przy większej liczbie zamówień na dostawy alternatywne zarówno w sektorze infrastruktury, jak i wody.

Cyfrowe systemy, automatyzacja projektowania, skrócenie czasu projektowania przy użyciu technologii i innowacji, wykorzystanie zrównoważonego projektowania do kontroli klimatu.


Bob Learmouth

Więcej informacji i odpowiedzi na pytania udzieli Bob Learmouth.

Bob Learmouth, Global Contractors Lead

Skontaktuj się z: Bob

Zapraszamy serdecznie do kontaktu, ponieważ poprawę jakości życia możemy osiągnąć tylko dzięki wspólnej pracy.

Connect with {name} for more information & questions

Arcadis will use your name and email address only to respond to your question. More information can be found in our Privacy policy