Inzicht

in de samenstelling van blusschuim

F3

schuimen ontzien het milieu

Currently Viewing

De uitdaging

Fluorhoudend blusschuim heeft schadelijke gevolgen voor de waterkwaliteit en bodem omdat het poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) bevat. Veel brandbestrijdingsorganisaties weten dit niet of twijfelen aan de samenstelling van nieuw blusschuim, bijvoorbeeld om dat de meegeleverde certificaten geen duidelijkheid bieden.

De oplossing

Om het milieu te beschermen en bedrijven te helpen bij het maken van de juiste keuzes heeft Arcadis een speciale analysemethode ontwikkeld.

  • LEES MEER

    Deze methode biedt niet alleen inzicht in fluorhoudend blusschuim (AFFF, FFFP, FP), maar ook in de samenstelling van de voorlopers, de zogenoemde precursors. Deze bevatten stoffen die in het milieu worden afgebroken tot PFAS. Als ze meer zicht hebben op de milieugevolgen van hun blusschuim, zullen brandweerorganisaties op luchthavens en soortgelijke locaties eerder overstappen op blusschuim zonder fluorpolymeren, de zogenaamde F3-schuimen.


    Met onze speciaal ontwikkelde TOP-analyse analyseren we monsters van zowel fluorhoudend als fluorvrij brandblusschuim. De resultaten bieden inzicht in de PFAS die in het blusschuim aanwezig zijn en in de stoffen die in het milieu worden omgezet in PFAS. Op deze manier ontstaat een volledig beeld van de opbouw van het blusschuim en hun gevolgen voor de omgeving. Daarnaast verrichten we aanvullende analyses op samples van geconcentreerd blusschuim en testen we of blussystemen in voldoende mate zijn gereinigd na de inzet van fluorhoudende schuimsystemen.

De impact

Met onze analysemethode maken we brandbestrijdingsorganisaties bewust van de gevolgen van het gebruik van vervuilende blussystemen. Tegelijkertijd willen we hen wijzen op de mogelijke alternatieven, die veel minder schadelijk zijn voor het milieu. De werkzaamheid van deze F3-schuimen doet niet onder voor de fluorhoudende systemen, maar voorkomen de aantasting van de waterkwaliteit en de bodem. Zo kunnen ook brandbestrijders bijdragen aan een beter en schoner milieu. Na de toepassing van onze analysemethode zijn diverse brandweerorganisaties van vliegvelden en de petrochemische industrie inmiddels overgestapt naar fluorvrij brandblusschuim.


Gerelateerde oplossingen

Digitale omgeving, gezondheid, veiligheid en duurzaamheid

Lees meer
Wim  Plaisier

Neem voor meer informatie en vragen contact op met Wim Plaisier.

Manager PFAS Oplossingen Europa

Contact Wim

Neem contact op met {name} voor meer informatie & vragen

Arcadis gebruikt uw naam en e-mailadres alleen om uw vraag te beantwoorden. Meer informatie kunt u vinden in ons Privacy beleid.