6

omgevingsaspecten onderzocht

4

mogelijke woningbouwgebieden

Currently Viewing

De uitdaging

De gemeente Alphen aan den Rijn ligt in het Groene Hart, waar een goede balans tussen landschap, water en wonen erg belangrijk is. Dit raakt mogelijk in de knel, omdat er een tekort dreigt te ontstaan aan goede en betaalbare huisvesting. Tegelijkertijd constateerde de gemeente dat de ruimte voor woningbouwontwikkeling binnen een paar jaar is uitgeput als het zijn groene, ruimtelijke karakter overeind wil houden.

De oplossing

Daarom gaf de gemeenteraad in 2017 opdracht om nieuwe locaties aan de randen van de kern Alphen aan den Rijn te verkennen als potentiële woningbouwgebieden. Voor Oostervaartpark, Oog van Koudekerk, Gnephoek en Noordrand onderzocht Arcadis zes omgevingsaspecten: lucht, geluid, verkeer, bodem, water en ecologie. Deze aspecten geven per locatie een indicatie van de uitdagingen en de kansen. Voor Gnephoek deden we aanvullend onderzoek naar verschillende varianten voor aanpassingen in het watersysteem.

  • LEES MEER

    Op basis van de resultaten per omgevingsaspect en onze ingebrachte kennis brachten we een advies uit over de meest haalbare ambities en over de ontwikkellocaties die de meeste potentie hebben om maatschappelijke opgaven te integreren. Denk daarbij aan klimaatadaptatie, energietransitie, woningbouw en biodiversiteit. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat de beoogde ontwikkellocatie bijdraagt aan waardecreatie voor de stad en een aangenaam leefmilieu toevoegt aan de bestaande infrastructuur.

De impact

Om in de toekomst te kunnen blijven profiteren van alle kwaliteiten van de regio, moet de gemeente scherpe keuzes maken in het ruimtegebruik en de inrichting van de fysieke leefomgeving. Op basis van ons onderzoek kan de gemeenteraad dit op een zorgvuldige manier doen en vaststellen waar nieuwe ontwikkelingen op een verantwoorde en klimaatbestendige manier mogelijk zijn. Onze conclusies zijn inmiddels als voornemens vastgelegd in een concrete ontwikkelstrategie. Hierdoor krijgt Alphen aan den Rijn weer ruimte om te groeien en zijn ook toekomstige inwoners van de gemeente verzekerd van alle kwaliteiten die het wonen in het Groene Hart zo aantrekkelijk maken.


Gerelateerde oplossingen

Nicolaas Sikkens

Neem voor meer informatie en vragen contact op met Nicolaas Sikkens.

Adviseur Gebiedsontwikkeling

Contact Nicolaas

Neem contact op met {name} voor meer informatie & vragen

Arcadis gebruikt uw naam en e-mailadres alleen om uw vraag te beantwoorden. Meer informatie kunt u vinden in ons Privacy beleid.