2030

Klimaatneutraal

Currently Viewing

De uitdaging

Het ministerie van Infrastructuur & Milieu wil dat de Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW)-sector in 2030 klimaatneutraal en zo circulair mogelijk functioneert. Rijkswaterstaat (RWS) is verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van Nederlandse wegen, vaarwegen en hoogwaterbescherming, en speelt dus een belangrijke rol in deze ambitie.

De oplossing

RWS vroeg Arcadis om samen met hen een overkoepelende langetermijnstrategie op te zetten voor de CO2-reductie. RWS gunde ons de opdracht mede vanwege de door ons voorgestelde gestructureerde aanpak. Zo voerden we verschillende werksporen parallel uit en lieten we deze uiteindelijk samenkomen in geselecteerde scenario’s. Ons compacte en specialistische team onderzocht de verschillende onderdelen en werkte ze vervolgens uit.

  • LEES MEER

    Om tot een goede strategie te komen, is op de eerste plaats inzicht nodig in het reductiepotentieel en daar ontbrak het in de sector aan. Daarom begonnen we met de zogenaamde ketenanalyses die de emissies van aannemers en toeleveranciers inzichtelijk maken en de verbetermogelijkheden in kaart brengen. Denk daarbij aan CO2-reducties via technische innovaties voor asfalt, beton en grondverzet, en een inkoopstrategie die zich meer richt op innovaties. Ook wilden we meer zicht krijgen op het huidige materieelgebruik door aannemers en de lopende initiatieven en werkprocessen binnen RWS. BAM Infraconsult leverde een cruciale bijdrage aan deze analyses. Verder was er behoefte aan visie en inzicht in de trends op het gebied van energie en klimaat. De energietransitie is bijvoorbeeld van grote invloed op de haalbaarheid van klimaatdoelstellingen. Voor RWS brachten we alle relevante trends en ontwikkelingen helder in beeld.

De impact

Met onze aanpak konden we de complexe vraag van RWS goed ontleden en vertalen naar een eerste strategieopzet. Onze analyses en adviezen over de vereiste maatregelen op het gebied van techniek, processen en inkoop maakten de doelstellingen en mijlpalen concreet en hanteerbaar. Op basis van onze bevindingen concludeerden we dat het gewenste eindperspectief met een gestructureerde aanpak zeker haalbaar is. Klimaatneutraal opereren bij de aanleg en het onderhoud van de Nederlandse wegen, vaarwegen en hoogwaterbescherming is daarmee een stapje dichterbij gekomen.


Gerelateerde oplossingen

Meer informatie over dit project

Neem contact op en ontdek hoe wij jouw organisatie kunnen helpen de kwaliteit van leven te verbeteren.

Esther Heijink

Neem voor meer informatie en vragen contact op met Esther Heijink.

Senior adviseur duurzame infrastructuur

Contact Esther

Neem contact op met {name} voor meer informatie & vragen

Arcadis gebruikt uw naam en e-mailadres alleen om uw vraag te beantwoorden. Meer informatie kunt u vinden in ons Privacy beleid.