11,5

gigawatt offshore duurzame windenergie

1.070 km2

windparken

Currently Viewing

De uitdaging

Nederland heeft ook in de toekomst een betrouwbaar elektriciteitsnet nodig dat kan voldoen aan de afspraken in het Energieakkoord. Daarvoor kunnen we niet zonder windenergie. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) stelde zich zelfs ten doel om in 2030 11,5 GW aan offshore windenergie te realiseren. Met het programma 'Net op zee' worden de windparken langs de Nederlandse kust verbonden met het hoogspanningsnet op land. De aanleg hiervan duurt meerdere jaren en vraagt een grondige voorbereiding.

De oplossing

Arcadis helpt de Nederlandse overheid en netbeheerder TenneT met de ‘Net op zee’-windparken Hollandse Kust (noord), Hollandse Kust (west), Ten noorden van de Waddeneilanden en IJmuiden Ver. We leveren specialistische ondersteuning bij het aansturen en begeleiden van bodemonderzoeken. Een veilige, robuuste fundering vormt immers een substantieel onderdeel van de totale investeringskosten van een windpark. Hiervoor zetten we onze digitale, geofysische, geotechnische en morfologische kennis en expertise in, waarmee we bijdragen aan de ontwikkeling van een geïntegreerd grondmodel van de windparkgebieden.

  • LEES MEER

    De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) verzamelt de data die nodig zijn om windparken te ontwikkelen. Denk daarbij aan obstructies, ondergrond, wind en water. De RVO stelt deze gegevens vervolgens beschikbaar aan partijen die windparken willen ontwikkelen. Netbeheerder TenneT sluit de windparken aan op het elektriciteitsnet en is verantwoordelijk voor het onderzoek naar de manier waarop dit moet gebeuren.

    TenneT verbindt de windparken op zee met het elektriciteitsnet op het land, waarbij de kabelverbinding op zee volledig ondergronds komt te liggen. Deze loopt via een converterstation naar een bestaand hoogspanningsstation aan land. Vanaf daar gaat de windenergie via het landelijke hoogspanningsnet en de regionale netten naar de stroomgebruikers in het land. Samen met Pondera (specialist op het gebied van duurzame energie) verzorgen we de milieueffectrapportage (MER) en de vergunningaanvragen voor de ondergrondse hoogspanningsverbindingen van de Noordzee naar land. Daarnaast voeren we de bijbehorende onderzoeken uit voor de aansluiting van de offshore windenergiegebieden.

De impact

Dankzij de betrouwbare aansluiting van de windparken op het hoogspanningsnet zijn de Nederlandse stroomgebruikers ook in de toekomst verzekerd van voldoende energie. Met onze kennis en expertise dragen we onder meer bij aan een veilige fundering en een effectieve milieueffectrapportage. De realisatie van deze aansluiting is een belangrijke voorwaarde voor het behalen van de doelstellingen in het Energieakkoord en de Routekaart 2030 van het ministerie.


Gerelateerde oplossingen

Gabe van Wijk

Neem voor meer informatie en vragen contact op met Gabe van Wijk.

Projectleider MER en planologie

Contact Gabe

Neem contact op met {name} voor meer informatie & vragen

Arcadis gebruikt uw naam en e-mailadres alleen om uw vraag te beantwoorden. Meer informatie kunt u vinden in ons Privacy beleid.