10

jaar verzekerd van veilige wegtunnels

3

tunnels perfect onderhouden

Currently Viewing

De uitdaging

De N201 is een belangrijke verbindingsweg in Noord-Holland die dwars door drie dorpskernen liep. Dit belemmerde de doorstroming, dus besloot het provinciaal bestuur de weg om te leggen. Hiertoe zijn de Waterwolftunnel en het Amstel Aquaduct aangelegd, die in de exploitatiefase wel risico’s voor veiligheid en beschikbaarheid kunnen opleveren. In het provinciale wegennet zijn dit de enige tunnels. De provincie ging daarom op zoek naar een betrouwbare partij die een brede kennis heeft van tunnels en klopte daarom aan bij Arcadis.

De oplossing

Wegtunnels zijn technisch complexe objecten en de recente tunnelwetgeving stelt hoge eisen aan het voorzieningenniveau en de veiligheid. Daarom besloot de provincie de exploitatie van de tunnels bij een deskundige externe partij neer te leggen. De keuze viel op Arcadis, die als Managing Agent het dagelijks beheer voert. De Managing Agent omvat zes functionarissen: een operationeel tunnelbeheerder, een coördinator tunnelveiligheid, een clusterhoofd bediening & bewaking, een clusterhoofd technisch beheer, een civiel medewerker en een medewerker installaties. Om beurten nemen deze functionarissen ook de rol van calamiteitencoördinator waar.

Strategisch beheer

Met dit team zijn we integraal verantwoordelijk voor de uitvoering van de tactische en operationele exploitatieprocessen, waarmee we de tunnels en bijbehorende systemen veilig en toegankelijk houden. We werken als gedelegeerd opdrachtgever en zijn verantwoordelijk voor de planmatige opzet, organisatie, afstemming, rapportage en uitvoering van de werkzaamheden die nodig zijn om de afgesproken resultaten te behalen. Het strategisch beheer blijft de primaire verantwoordelijkheid van de provincie.

Slim, efficiënt en duurzaam

We fungeren als tussenpersoon op basis van een vaststaand contract, waardoor we klanten onafhankelijk kunnen adviseren voor een slim, efficiënt en duurzaam onderhoud. We willen niet onnodig veel en te vroeg onderhoudswerkzaamheden verrichten, maar pas als dat echt zin heeft. Samen met de klant maken we een risicoanalyse, bijvoorbeeld om te bepalen wat het beste moment is om asfalt te repareren. Dat bespreken we open en transparant, om vervolgens op basis van beschikbaar budget, de mogelijkheden van de provincie en onze technische kennis de best mogelijke keuze te maken.

Predictive maintenance

Bij het beheer van de verkeerstunnels speelt ook verduurzaming een belangrijke rol. Zo plaatsen we in 2022 zonnepanelen op het dak van een dienstgebouw van de Waterwolftunnel en voerden we eerder al een klimaatstresstest uit. Daarbij bekeken we wat er kan gebeuren met de kwetsbare onderdelen van het systeem als het klimaat heel erg verandert. Dreigen de straatkasten met de technische installaties bijvoorbeeld onder water te lopen bij overvloedige regenval? Verder zijn we bezig met een Digital Twin (een virtuele versie van de daadwerkelijke situatie), waarin we het hele verlichtingsmodel van de tunnel nabootsen. Dat maakt predictive maintenance mogelijk, waardoor we bijvoorbeeld beter kunnen voorspellen wanneer lampen in een bepaalde situatie kapotgaan. Ook vervangen we de huidige lampen door ledlampen, omdat deze minder energie verbruiken.

De impact

Met onze uitgebreide kennis en expertise zorgen we in een tienjarig contract voor optimaal beschikbare wegtunnels in Noord-Holland. Reparaties en onderhoud worden snel en professioneel uitgevoerd, waardoor het verkeer op de N201 doorgaans soepel en probleemloos doorstroomt. Daarnaast verloren we ook de duurzaamheid niet uit het oog en namen we een aantal maatregelen die de tunnels efficiënter en zuiniger laten functioneren. Bovendien voeren we het beheer over de recent gerenoveerde Abdijtunnel voor het openbaar vervoer naast de Schipholspoortunnel.

We wisten alle werkzaamheden tijdig te voltooien en voldeden daarmee aan een belangrijke wettelijke deadline in 2019. Toen liep de overgangsperiode van gewijzigde wetgeving af, waardoor nieuwe en strengere regels van kracht werden. Nu zijn de tunnels weer helemaal klaar voor de toekomst en kunnen automobilisten weer veilig en comfortabel naar hun bestemming rijden.


Gerelateerde oplossingen

Meer informatie over dit project

Neem contact op en ontdek hoe wij jouw organisatie kunnen helpen de kwaliteit van leven te verbeteren.

Bart Duijvestijn

Neem voor meer informatie en vragen contact op met Bart Duijvestijn.

Head Advisory Group

Contact Bart

Neem contact op met {name} voor meer informatie & vragen

Arcadis gebruikt uw naam en e-mailadres alleen om uw vraag te beantwoorden. Meer informatie kunt u vinden in ons Privacy beleid.