Aktualnie przeglądane

Każdego roku zanieczyszczenie powietrza zabija około siedmiu milionów ludzi na całym świecie. Jak wiadomo, transport w dużym stopniu przyczynia się zarówno do zanieczyszczenia powietrza, jak i do emisji CO2.


Nasze rozwiązanie elektryfikacji floty łączy dane telematyczne z danymi dotyczącymi zasobów i infrastruktury, dzięki czemu pomaga organizacjom przejść na flotę elektryczną. To specjalne rozwiązanie, które pokazuje, w jaki sposób można obniżyć koszty i emisję CO2 oraz zapewnić inne ważne korzyści biznesowe. Współpracujemy z klientami, instalujemy w ich pojazdach urządzenia telematyczne oraz analizujemy dane z konkretnego okresu.

Zrozumienie

Przeanalizujemy Twoją flotę, cechy i organizację.

Optymalizacja

Przeprowadzimy analizę prognostyczną, zakładającą szereg indywidualnych scenariuszy uwzględniających Twoje cele i ograniczenia.

Wizualizacja

Przygotujemy raport z zaleceniami oparty na wiedzy rynkowej i zoptymalizowanym planie, co pozwoli znaleźć najlepsze pojazdy elektryczne dla Ciebie i Twojej organizacji.

Współpracując z wydziałem policyjnym Metropolitan Police, pomogliśmy w wizualizacji potencjalnych korzyści wynikających z elektryfikacji floty. Opierając się na kilku różnych źródłach danych, począwszy od baz danych nieruchomości po dane floty, moc, miejsca parkingowe i zachowania użytkownika, określiliśmy kilka przyszłych scenariuszy i związanych z nimi kosztów elektryfikacji floty. Pomogło to stworzyć podstawy analizy przypadku związanego z pojazdami z napędem elektrycznym i powiązanym z nim planem działania.


Wspieraliśmy również dostawę infrastruktury służącej do ładowania, aby umożliwić podłączanie hybrydowych i w pełni elektrycznych pojazdów w całym rejonie Metropolitan Police Estate. Dotyczy to zarówno wolnych, jak i szybkich ładowarek na posterunkach policji, a firma Arcadis zapewnia wsparcie w zakresie projektowania i zarządzania projektami.

Image

MINUTES

You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept cookies for 'Embedded videos'. You can do this here.
Co klienci mówią o elektryfikacji floty
Połączenie dwóch liderów branży, jakimi są firmy Arcadis i Geotab, w celu stworzenia kompleksowego produktu, np. elektryfikacji floty: Moim zdaniem rozwiązanie Arcadis jest naprawdę rewolucyjne. Pozwoli Arcadis zaoferować innowacyjny i efektywny czasowo produkt dla firm, które chcą posiadać floty pojazdów zasilanych elektrycznie, jednocześnie zapewniając unikatowe informacje zapewniające długoterminowy sukces.

Elektryfikacja floty: Rozwiązanie Arcadis jest dostępne dla wszystkich klientów LEVL w Wielkiej Brytanii. Chętnie pomożemy w dalszym rozwoju rynku pojazdów z napędem elektrycznym. Zapewnimy też opartą na danych obsługę w celu ułatwienia płynnej elektryfikacji floty.
Jan O’Hara
Director at LEVL

Więcej informacji i odpowiedzi na pytania udzieli {imię}.

Simon Swan, Project Director

Skontaktuj się z {imię}

Czekamy na opinie, ponieważ poprawę jakości życia możemy osiągnąć tylko dzięki współpracy.

Connect with {name} for more information & questions

Arcadis will use your name and email address only to respond to your question. More information can be found in our Privacy policy