Aktualnie przeglądane

Czynniki środowiskowe, społeczna odpowiedzialność i ład korporacyjny (nazywane czynnikami ESG) stały się niezwykle istotne dla strategii biznesowych, dlatego też firmy zaczynają odczuwać coraz większą presję w zakresie starzejących się zasobów, niecodziennych zdarzeń pogodowych, regulacji prawnych oraz rosnących oczekiwań klientów.


Pakiet intuicyjnych w obsłudze aplikacji AppliedInsights to wynik połączenia rozległej wiedzy na temat zasobów i zaawansowanych możliwości analitycznych. Dzięki nim firmy kapitałochłonne mogą podejmować lepsze decyzje dotyczące zarządzania i inwestycji na podstawie wniosków opartych na danych, co wpłynie na ich większą stabilność, wydajność i prężność działania.


Image

MINUTES

You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept cookies for 'Embedded videos'. You can do this here.

AppliedInsights zapewnia dostęp do przystępnych narzędzi będących pierwszym krokiem w stronę cyfryzacji. Narzędzia te są oferowane w formie subskrypcji aplikacji w chmurze. Aplikacje takie jak Water AI Pipe Predictor wykorzystują sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe, aby pomóc przedsiębiorstwom użyteczności publicznej w przewidywaniu usterek konkretnych rur. Prosta korekta danych oraz aplikacje do wizualizacji pomagają firmom niekorzystającym z rozwiązań cyfrowych postawić pierwsze kroki na drodze do cyfryzacji.


Aby dowiedzieć się więcej o platformie Arcadis Gen AppliedInsight, odwiedź ich stronę internetową.

Mary John

Więcej informacji i odpowiedzi na pytania udzieli Mary John.

Mary John, Head of Arcadis Connections & Collaboration

Skontaktuj się z Mary

Zapraszamy serdecznie do kontaktu, ponieważ poprawę jakości życia możemy osiągnąć tylko dzięki wspólnej pracy.

Connect with {name} for more information & questions

Arcadis will use your name and email address only to respond to your question. More information can be found in our Privacy policy