Miejsca mają wpływ na jakość życia ludzi. Bez względu na to, czy są to nowe domy, sklepy, miejsca pracy, szkoły i szpitale, zakłady produkcyjne, obiekty badawczo-rozwojowe lub centra danych i dystrybucji. Ludzie i społeczności rozwijają się, gdy przestrzenie, w których mieszkają, pracują, poruszają się i bawią, są zaprojektowane i zarządzane w sposób, który najlepiej odpowiada ich potrzebom.


Łącząc innowacyjne rozwiązania z myślą o przyszłości i dysponując specjalistyczną wiedzą w zakresie projektowania i inżynierii, obsługi programów i projektów oraz zarządzania kosztami i działaniami handlowymi, uważamy, że cały cykl życia aktywów tworzy żywe, zdrowe i udane miejsca dla właścicieli, inwestorów, użytkowników, społeczności i gości.

Rozwiązania dotyczące miejsc

Wybrane projekty

Dowiedz się, jak we współpracy z klientami realizujemy ich cele i poprawiamy ich jakość życia.

Mark Cowlard

Więcej informacji i odpowiedzi na pytania udzieli Mark Cowlard.

Mark Cowlard, Global President, Places

Skontaktuj się z: Mark

Zapraszamy serdecznie do kontaktu, ponieważ poprawę jakości życia możemy osiągnąć tylko dzięki wspólnej pracy.

Connect with {name} for more information & questions

Arcadis will use your name and email address only to respond to your question. More information can be found in our Privacy policy