25%

meer capaciteit in spits

Currently Viewing

De uitdaging

De ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein Souburg II en de toekomstige herontwikkeling van de kenniswerf zorgt voor een toename van de bedrijvigheid in en rond Vlissingen. De bestaande infrastructuur was echter niet voldoende voorbereid op de te verwachten verkeersdrukte.

De oplossing

Om de bereikbaarheid van het nieuwe bedrijventerrein te verbeteren, was een renovatie van de ontsluiting via de Poortersweg op de A58 noodzakelijk. Daarnaast werd een grote rotonde toegankelijk gemaakt voor zwaar transport en werd het fietspad gescheiden van de rijbanen. Het was een omvangrijke klus met enige tijdsdruk, omdat de herinrichting klaar moest zijn voor de opening van Souburg II. Niettemin gingen de gemeente Vlissingen en stakeholders als Rijkswaterstaat en het Waterschap ook in de voorbereiding zorgvuldig te werk. Arcadis dacht in die fase mee over de uitvoering, waarbij onder meer de bouwfases en afsluitingen werden meegenomen. Voor de gemeente stelden we het verkeerskundig VO, het civieltechnisch DO en het RAW-bestek met tekeningen op voor de ontsluiting van het bedrijventerrein. Daarnaast verzorgden we samen met de gemeente het volledige aanbestedingstraject.

  • LEES MEER

    De uitvoering van verschillende disciplines in één contract voor de aannemer maakte een integrale aanpak mogelijk. Hierdoor kon het project vlot en efficiënt worden uitgevoerd. De werkzaamheden konden tijdig worden afgerond en de overlast voor het verkeer bleef beperkt gedurende de werkzaamheden.

De impact

Dankzij de geslaagde ontsluiting van de A58 bij Vlissingen wordt het verkeer nu soepel en veilig naar het nieuwe bedrijventerrein geleid, mensen kunnen zich nu gemakkelijker om - en rond het gebied verplaatsen. Ook het treinstation en de buiten- en binnenhavens zijn in deze nieuwe situatie beter bereikbaar. Dankzij de nieuwe fietstunnel kan snel en langzaam verkeer elkaar niet meer tegenkomen, wat de verkeerssituatie voor alle weggebruikers duidelijker en veiliger maakt. Verder zorgt het nieuwe bedrijventerrein daarnaast ook voor extra werkgelegenheid voor mensen.


Gerelateerde oplossingen

Pascal Feller

Neem voor meer informatie en vragen contact op met Pascal Feller.

Teamleider Stedelijke ontwikkeling

Contact Pascal

Neem contact op met {name} voor meer informatie & vragen

Arcadis gebruikt uw naam en e-mailadres alleen om uw vraag te beantwoorden. Meer informatie kunt u vinden in ons Privacy beleid.