Currently Viewing

Uitdaging

De Brusselse regering schreef in 2017 een wedstrijd uit voor de heraanleg van de buurt Sainctelette-Yser, het kruispunt dat de Antwerpselaan en de Boudewijnlaan met elkaar verbindt. Het is een asymmetrisch kruispunt waarop verschillende wegen en weggebruikers elkaar kruisen. Sainctelette werd door inwoners van Brussel ook verkozen tot gevaarlijkste kruispunt van de stad. Het nieuwe ontwerp moet de buurt transformeren naar een leefbare en veilige omgeving voor fietsers en voetgangers.

Leven en ontmoeten

De wedstrijd werd gewonnen door AgenceTer-Karbon die samen met Arcadis zijn aangesteld voor de uitwerking van dit project. Ruimte maken voor leven én ontmoeten is de rode draad doorheen de plannen. Zo zal de brede en ongebruikte groene middenberm ter hoogte van de nieuwe cultuurtempel Kanal verdwijnen en plaats maken voor een uitgestrekt plein. De dubbele brug over het kanaal die Brussel-Stad en Molenbeek naar elkaar toe doet groeien, wordt aan beide kanten breder zodat ook daar een esplanade voor voetgangers ontstaat. Onder de brug krijgen fietsers die het kanaalfietspad volgen een eigen doorsteek zodat ze niet meer over de Kleine Ring moeten rijden.

Opstart

We maken van Brussel een stad waar het aangenaam wandelen en fietsen is met verkeersinfrastructuur die beantwoordt aan de noden van morgen. Het nieuwe ontwerp geeft Sainctelette-Yser de metamorfose die ze nodig heeft en draagt bij aan duurzame mobiliteit.

 

De bouwvergunningen werden eind 2019 ingediend, de werken gaan in 2020 van start.


Gerelateerde oplossingen

Profielfoto van Tim Preger

Neem voor meer informatie en vragen contact op met Tim Preger.

Woordvoerder/Senior Adviseur Communicatie

Contact Tim

Connect with {name} for more information & questions

Arcadis will use your name and email address only to respond to your question. More information can be found in our Privacy policy