04 oktober 2018 | Nieuwsbericht

Het eerste publieksvriendelijke, digitale MER

Samen met Rijkswaterstaat heeft Arcadis voor de plannen rondom knooppunt Hoevelaken het eerste digitale en interactieve MER (Milieueffectrapport) ontwikkeld. Hierin kunnen alle omwonenden zien wat er bij hen in de buurt gebeurt.

Het digitale MER zorgt voor heldere communicatie over díe elementen van een project die van wezenlijk belang zijn, zodat het juiste gesprek met belanghebbenden gevoerd kan worden. En dat draagt bij aan inzicht in nut en noodzaak van het project, de impact op iedere betrokkene en tot afwegingen die voor alle partijen begrijpelijk en navolgbaar zijn. 

In het digitale MER is het project, en zijn de effecten hiervan, helder en toegankelijk toegelicht. Wij geloven namelijk dat transparantie en duidelijkheid voor alle omwonenden en belanghebbenden bij een project als dit, leidt tot meer begrip en draagvlak in de omgeving. Dit leidt uiteindelijk tot een efficiëntere en snellere besluitvorming over projecten als knooppunt Hoevelaken. Daarbij is het belangrijk dat niet alleen onze kennis, maar juist ook de lokale kennis van belanghebbenden bekend is en gedeeld wordt. Zo maken we de juiste afwegingen. Daarom informeren we iedereen online over de nieuwe ontwikkelingen rond het knooppunt en over de onderzoeken die uitgevoerd zijn naar de milieueffecten ervan. Veel omwonenden zitten niet te wachten op dikke onderzoeksrapporten, die door hun omvang en complexiteit vaak miscommunicatie en onbegrip veroorzaken. Ze willen de voor hun specifieke en relevante informatie snel en gemakkelijk kunnen vinden en dan gelijk kunnen zien wat er in hun directe omgeving gebeurt. Het digitale MER helpt daarbij.


Profielfoto van Tim Preger

Neem contact op met Tim Preger voor meer informatie en vragen.

Tim Preger, Woordvoerder/Senior Adviseur Communicatie

Contact Tim

Connect with {name} for more information & questions

Arcadis will use your name and email address only to respond to your question. More information can be found in our Privacy policy