AUTEUR

Profielfoto van Yoeri Schenau, Directeur Duurzaamheid bij Arcadis
Yoeri Schenau
Directeur Duurzaamheid
Directeur Duurzaamheid

Het kabinet trekt fors geld uit om banen te behouden

Tot nu zijn er weinig tot geen voorwaarden gesteld aan de steun van de overheid aan bedrijven. Gelukkig gloort er hoop aan de horizon. Zo stelde Minister Hoekstra dat hij ook duurzaamheidsvoorwaarden stelt aan de miljarden steun voor luchtvaartmaatschappij KLM. Een goede zaak wat mij betreft. Het wordt steeds meer het nieuwe normaal dat bedrijven maatschappelijke waarde creëren en iets teruggeven aan de maatschappij. De tijd dat belasting betalen en het scheppen van banen genoeg was, is wel een beetje voorbij. Onderzoek van investeringsmaatschappij Robeco toont daarnaast aan dat duurzame bedrijven over een langere termijn ook nog eens beter presteren!


Duurzame bedrijven presteren beter


In mijn vorige blog riep ik het kabinet op om de economische crisis als gevolg van de coronacrisis te bestrijden met investeringen die de CO2-uitstoot verlagen en waarmee we de dreiging van klimaatverandering aanpakken! Ik zei ook met concrete maatregelen / suggesties voor investeringen te komen.


Dit is de tweede blog in een serie van vier waarin ik inga op duurzame maatregelen voor na de ‘first response’ op de acute corona crisis. Hoe pakken we dat samen aan…


#1 Verbind duurzaamheidsvoorwaarden aan steun


Het hierboven genoemde nieuwe normaal helpt de overheid een handje door bedrijven te verplichten bij te dragen aan maatschappelijke opgaven in ruil voor financiële steun. Wat mij betreft gaan we een stapje verder dan een jaar geen dividend uitbetalen en het niet uitkeren van bonussen. Zo zouden bedrijven (meer) bij moeten bijdragen aan de energietransitie. Zou het niet fantastisch zijn als KLM gaat investeren in het gebruik van internationale treinen in plaats van vergroening van Europese vluchten? Zo ontstaat meer vraag, investeren exploitanten in betere en snellere verbindingen, ontstaat er voor meer Europese bestemmingen een milieuvriendelijk en aantrekkelijk alternatief van reizen, ontstaat er werkgelegenheid en daalt de overlast rond Schiphol.


#2 Zet MIA en EIA slim in


Ook het slimmer benutten van de bestaande MIA en de EIA regeling (Milieu/ Energie Investerings Aftrek) in combinatie met het aanbieden van renteloze leningen is kansrijk. Deze regelingen maken verduurzaming door bedrijven aftrekbaar van de winstbelasting. Omdat veel bedrijven dit jaar weinig of wellicht geen winst maken, moeten we dit oprekken: investeringen in 2020, zijn ook aftrekbaar voor 2021 en zelfs 2022. Bijkomend zou je renteloze MIA-/EIA-leningen kunnen aanbieden. Bedrijven kunnen deze lening dan binnen tien jaar terugbetalen. Als een bedrijf meer dan 5 procent brutowinst maakt, kun je eventueel eisen stellen aan het versneld terugbetalen van de lening. Hiermee stimuleren we bedrijven duurzame maatregelen te nemen in deze tijden. Het is nagenoeg gratis (volledig gefinancierd), leidt in de meeste gevallen tot lagere kosten (energie) en dus een betere concurrentiepositie, hoeft pas binnen tien jaar terugbetaald te worden en zorgt direct voor meer werkgelegenheid.


#3 Investeer in zeggenschap


Overweeg investeringen die je als overheid doet (deels) om te zetten in aandelen. Dit levert zeggenschap en rendement op in de toekomst. Zeker voor bedrijven die van vitaal en maatschappelijk belang zijn voor Nederland is dit interessant. Bijvoorbeeld de telecomsector. De maatregel past in de lijn van de discussie over het moeten vragen van overheidstoestemming in geval van een overname door een niet Europees bedrijf. Vul dit zeggenschap dan ook actief in door toevoeging van een commissaris in de raad van commissarissen. Zij heeft de lange termijn waardecreatie in haar portefeuille waarmee zij actief invulling geeft aan duurzaamheid. Waardevol is het oprichten van een duurzaamheidscommissie (naast de al bestaande ‘renumeratie commissie’) die de directie van het bedrijf stimuleert de juiste duurzame keuzes te nemen. Zelf hebben we Elfrieke van Gaalen als duurzaam geweten bij Arcadis Nederland als commissaris. Ons internationale moederbedrijf heeft sinds begin dit jaar een duurzaamheidscommissie binnen de raad. Dit leidt tot een andere dynamiek.


Conclusie: investeren in duurzaamheid loont en laat bedrijven beter presteren op de lange termijn. Duurzame bedrijven hebben in de regel een grotere ‘herstel-kracht’ in crises zoals deze. Laten we daarom deze transitie naar een duurzame economie versnellen en zo banen behouden voor nu en de toekomst.

AUTEUR

Profielfoto van Yoeri Schenau, Directeur Duurzaamheid bij Arcadis
Yoeri Schenau
Directeur Duurzaamheid
Directeur Duurzaamheid

Nog niet klaar met lezen?
Dit kan voor jou ook interessant zijn