AUTEUR

Profielfoto van Sabrina Helmyr
Sabrina Helmyr
Programmamanager Klimaatadaptatie
Programmamanager Klimaatadaptatie

Veel waterbeheerders worstelen met de vraag hoe digitalisering aan te pakken. Waar te starten. Moeten we eerste onze data op orde brengen? Welke informatie hebben we eigenlijk nodig? Hebben we al onze assets wel in beeld? Wat willen we bereiken? Hoe kunnen we efficiëntie in brengen? Waar vinden we de mensen die dit kunnen oppakken? Al deze vragen poppen op en zijn kenmerkend voor een werkveld dat in transitie is. Waarschijnlijk moeten we over 10 jaar glimlachen over al deze vragen, omdat we, wellicht zonder het bewust te zijn, tientallen kleine stappen hebben gezet en in een andere, digitale praktijk zijn aanbeland.

Maar hoe en waar zetten we de eerste stap? Wij zien in onze praktijk diverse routes, verschillende startpunten. Geen oordeel over goed of fout, maar vooral kijkend naar wat passend is in de situatie waarin de organisatie zich bevindt, passend bij waar ambities liggen en passie in de organisatie aanwezig is. We zetten samen stappen met waterschappen met een grote bouwopgave voor bijvoorbeeld een waterzuivering of een waterkering. Daar starten we met pilots met 3D BIM modelleren en digital twin (BIM = Building Information Modeling, Digital twin = een virtuele representatie van een product). Op basis van de 3D BIM modellen brengen we raakvlakken met andere projecten of objecten in beeld, bundelen we assetinformatie en brengen we duurzaamheidsindicatoren in beeld. Zo’n pilot heeft een zeer grote voorbeeldwerking voor de rest van de organisatie. Collega’s raken enthousiast om ook op een dergelijk manier aan de slag te gaan. Een Bottum-up benadering.

De omgekeerde weg bewandelen we ook. Waterschappen die starten bij de informatievraag en vanuit die route zoeken welke data en digitale hulpmiddelen ze daarvoor nodig hebben. Starten bij ‘Informatiemanagement’. Ook via die route zien we veel organisaties enthousiast worden en stappen zetten. Deze top-down benadering kan ook prima werken.In sommige organisatie gebeurt het ook beide: zowel een vanuit het management aangestuurde zoektocht naar de beste fit voor de organisatie, als een enthousiaste bottum-up organisatie waar op verschillende plekken groeikernen van vernieuwing te vinden zijn. Ook dat is nodig!

De huidige transitie fase is een gezamenlijke zoektocht, waarin passie en enthousiasme voorwaarden zijn om stappen te zetten. Stappen naar een wereld die voor ons allen nog onbekend is, maar die we in gezamenlijkheid kunnen verkennen. En in de verkenning is het zaak om van elkaar te leren, zodat we voorkomen dat we al te veel dezelfde wielen of [it-term] uitvinden.

Wil je meer weten over een aanpak van jouw transitie en digitale oplossingen die daarbij kunnen helpen, kom dan op 1 november naar onze stand op de Waterinfodag in het 1931 Congrescentrum Brabanthallen of volg onze webinars.

AUTEUR

Profielfoto van Sabrina Helmyr
Sabrina Helmyr
Programmamanager Klimaatadaptatie
Programmamanager Klimaatadaptatie