De transitie van het gebruik van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie was nog nooit zó urgent. Wat betekent de energietransitie voor Arcadis? In deze reeks van blogs nemen we u mee langs de zes thema’s waaraan wij werken in de energietransitie. Vandaag: Duurzame mobiliteit.

 

Bij Arcadis werken we aan integrale oplossingen voor het op gang brengen van een transitie in mobiliteit. Daar is veel behoefte aan, want de verduurzaming van het vervoer is een doeltreffend middel om de klimaatdoelstellingen te halen en de CO2-uitstoot terug te dringen. We willen bijdragen aan een gedragsverandering in de zakelijke wereld en adviseren gemeenten en andere overheidsinstanties.

Duurzame mobiliteit in gebiedsontwikkeling

Verduurzaming van mobiliteit is een belangrijke voorwaarde voor ruimtelijke ontwikkelingsplannen. Bij veel overheden staat dit dan ook hoog op de agenda. Wij helpen hen om een goede strategie te bepalen en de ambities te concretiseren. Het afremmen van het autogebruik is daarbij vaak een belangrijke opgave. Als iedereen een of twee auto’s voor de deur heeft staan, past dat op een gegeven moment niet meer in een wijk. We verkennen dan de mogelijkheden om de bewoners op een andere manier te laten reizen, bijvoorbeeld door het stimuleren van alternatieve vervoersmiddelen als OV, fiets en e-bike. Ook de inzet van deelmobiliteit (zoals auto’s, fietsen en scooters) is een goede optie, omdat dit het aantal auto’s in de wijk vermindert en leidt tot bewuster autogebruik.

Logistieke sector

Behalve in personenvervoer - zoals woon-werkverkeer en zakelijk verkeer - zien we ook in de logistieke sector een transitie op gang komen. Daar is nog veel te winnen op het gebied van duurzame mobiliteit, alleen al als het gaat om de verduurzaming van stadslogistiek. Daarbij bekijken we hoe we de leefbaarheid in steden kunnen verbeteren, bijvoorbeeld door niet meer nodeloos heen en weer te rijden met grote vrachtwagens, maar te clusteren in kleine, uitstootloze voertuigen. We zetten onze expertise graag in om overheden en de logistieke sector te helpen bij de succesvolle uitvoering van deze transitie.

Wat doet Arcadis op dit gebied?

We geven advies, voeren het projectmanagement en ontwikkelen mobiliteitsconcepten in het kader van gebiedsontwikkeling, zakelijke mobiliteit, elektrisch vervoer, deelmobiliteit en hubs. De veranderingen die we op gang brengen leiden wel een verminderd verbruik van fossiele brandstoffen. We kijken bijvoorbeeld met bedrijven hoe ze hun wagenpark kunnen aanpassen van diesel naar elektrisch en maken ons sterk voor een betere laadinfrastructuur. Met deze en andere initiatieven zetten we ons in voor een duurzame toekomst, waarin nieuwe vormen van mobiliteit bijdragen aan een beter leefklimaat. Wil je meer weten? Neem dan contact met me op of bekijk onze projecten.

Arcadis werkt samen met partner Over Morgen aan de integrale aanpak van de energietransitie, van ambitie tot uitvoering. Ontdek onze creatieve en haalbare energieoplossingen voor een toekomstbestendige leefomgeving.


AUTEUR

Joost de Jong
Joost de Jong
Senior adviseur Duurzame Mobiliteit

Senior adviseur Duurzame Mobiliteit