AUTEUR

Profielfoto van Ian Minnes
Ian Minnes
Adviseur Energie en Klimaat
Adviseur Energie en Klimaat

Het is 3 februari 2020, mijn eerste werkdag bij Arcadis. Na meerdere gesprekken variërend op kantoren van San Francisco tot Amersfoort is het me gelukt binnen te komen. Makkelijker gezegd dan gedaan voor iemand met een sociale achtergrond die wil werken voor Arcadis aan mitigatie (energietransitie) en adaptatie (klimaatadaptatie) projecten om de gevolgen van klimaatverandering te beperken en aan te passen. De praktijk leert dat de ingenieurs- en advieswereld het domein is voor techneuten, ook bij Arcadis. Maar voor de ‘atypische’ profielen is er een weg naar binnen: het Traineeship Client Development.

Terug naar mijn eerste dag als trainee. In het eerste half jaar bij Arcadis start ik in een commerciële rol bij de afdeling Client Development en werk ik toe naar de vervolgstap: een plek binnen een adviesgroep. Als trainee vervul ik een rol in het duurzaamheidsprogramma en help ik de positie en profilering van Arcadis in de markt te versterken. Ik doe dit voor de sector Gemeenten waar ik de meeste affiniteit mee heb door mijn achtergrond en voorkeur voor het werken in een stedelijke omgeving. Hier is een grote behoefte aan collega’s die makkelijk van de gebaande paden afwijken en het vermogen hebben om de wereld van verschillende kanten te bekijken in een wereld die alsmaar complexer wordt. 

Duurzame Stad

Duurzaamheidsvraagstukken zijn uiterst complex, niet gebonden aan grenzen en hebben vaak een ruimtelijke impact. Vooral in de plek waar alles samen komt: de stad. De druk op de stad neemt alsmaar toe door grote opgaven zoals klimaatverandering, energietransitie en de circulaire economie. Al deze opgaven moeten ook nog eens passen in de schaarse boven- en ondergrondse ruimte terwijl er tegelijkertijd een grote behoefte is aan extra woningen en het leefbaar houden van de stad. De praktijk leert dat de traditionele sectorale werkwijze tegen grenzen aanloopt omdat specialisten in energie, afval, klimaatadaptatie, mobiliteit, stedenbouw en data hun plannen pas aan het einde van een stedelijk ontwerp toevoegen. Daarom is integraliteit vroeg in het proces zo belangrijk. 

Het belang van Integraliteit

Wanneer je integraal werkt, kijk en handel je vanuit verschillende perspectieven. Alleen op deze manier kunnen we duurzaamheid in de stad toepassen, zodat deze leefbaar blijft. Hoe timmer je in de praktijk die nieuwe stad in elkaar? 

Een gebied centraal stellen en in een vroeg stadium koppelingen identificeren, waarin we daarna automatisch slimmer moeten samenwerken en schakelen op de juiste momenten. Zo kunnen we ambities en opgaves stapelen en afstemmen op elkaar. Het maken van deze slimme combinaties zorgt ervoor dat we de hoge ambities in de schaarse ruimte van de stad passend maken! Bijvoorbeeld door te zorgen dat de grond maar een keer open hoeft. In de transitie naar een aardgasvrije wijk de aansluiting op een warmtenet combineren met het gescheiden aanleggen van een rioolsysteem met waterbuffers én extra groen in de openbare ruimte. Daarmee houden we na een hevige bui onze voeten droog.

Balans opmaken

Na een halfjaar werken bij Arcadis maak ik de balans op. Wat blijkt? Zelfs in tijden van een pandemie is er veel ruimte voor integrale denkers! Het traineeship is volgens mij de ideale landing voor mensen met een ‘ander profiel’ in zo’n grote organisatie als Arcadis. Je krijgt alle ruimte om de organisatie integraal te verkennen, een groot netwerk op te bouwen en te ontdekken welke adviesgroep bij je past. 

Waar ben ik beland? Toch in een ‘technische’ adviesgroep. Bij Stedelijk Water & Klimaatadaptatie krijg ik de kans te werken aan prachtige projecten, zoals 7 Square Endeavour. Hier werken we toe naar een klimaatneutraal en toekomstbestendig Schouwburgplein in Rotterdam, waarin stedelijke opgaven integraal worden benaderd. Kortom, je achtergrond maakt bij Arcadis nauwelijks uit. Allerlei handjes zijn welkom om te werken aan het indammen van klimaatverandering!

AUTEUR

Profielfoto van Ian Minnes
Ian Minnes
Adviseur Energie en Klimaat
Adviseur Energie en Klimaat