AUTEUR

ErikSchuurmans
Erik Schuurmans
Senior adviseur
Senior adviseur

Na een jarenlange daling stijgt het aantal doden en gewonden door verkeersongelukken. Ongelukken veroorzaken naast menselijk leed ook materiële schade en vertragingen op de weg. De rijksoverheid werkt daarom met het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 aan het verbeteren van de veiligheid op rijkswegen en N-wegen.

Terechte aandacht

De N9 tussen Alkmaar en Den Helder is zo’n weg met veel risico’s. In november 2019 nam de Tweede Kamer een motie aan die oproept tot onderzoek naar de aanhoudende ongevallen op de N9. De vraag was of bepaalde infrastructurele maatregelen de kans op ongevallen verkleinen. Arcadis voerde dit onderzoek uit in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en regionale overheden. We betrokken daarbij ook de N99, een deel van de provinciale weg N250 en de naastgelegen parallelwegen. 
In het eerste deel van dit onderzoek bestudeerden wij de problemen op het gebied van verkeersveiligheid. Vervolgens keken we naar mogelijke maatregelen en oplossingen. Elk van de maatregelen beoordeelden we volgens aan de hand van de risico’s. Met alle informatie op een rijtje stelden we een eindbeeld voor met maatregelen die de kans op (ernstige) ongevallen verminderen. De bevindingen leverden we op 1 juni op in een eindrapport

Risico’s voorspellen

Via de toepassing van een risicogestuurde beoordeling maakten wij een afweging van de te behalen winst. Alleen kijken naar geregistreerde ongevallen uit het verleden geeft een te beperkt beeld van mogelijke veiligheidsverbeteringen. Daarom stelden we een zogenaamde redeneerlijn op. Deze lijn onderbouwt waarom maatregelen voor de verkeersveiligheid verstandig zijn op risicovolle locaties, ook al hebben daar nog geen (geregistreerde) ongevallen plaatsgevonden. 

Vergevingsgezindheid van de weg

De voorgestelde maatregelen krijgen een groot effect op de onderzochte wegen. Sommige zijn eenvoudiger te realiseren dan andere. Grotere ingrepen zijn bijvoorbeeld randwegen om de dorpskernen van Burgervlotbrug en Sint Maartensvlotbrug heen. Voor de kortere termijn kan gewerkt worden aan de vergevingsgezindheid van de weg. Daarmee bedoelen we dat foutieve stuurbewegingen van bestuurders niet direct tot (ernstige) ongevallen leiden. Bijvoorbeeld door bermverharding direct naast het wegdek of het weghalen van objecten in de berm. Andere geadviseerde maatregelen zijn het aanbrengen van een ruimtebesparende vangrail als fysieke rijrichtingscheiding in combinatie met bermverharding op de N9, N99 en N250. En het aanleggen van zogenaamde turborotondes, met een groot effect op de verbetering van de verkeersveiligheid op deze N-wegen.

Financiële middelen nodig

Het is nu aan de overheden om geld vrij te maken voor de voorgestelde maatregelen. Dat is slechts een van de vele punten op het verlanglijstje van het nieuw te vormen kabinet. Voor Arcadis is dit project een mooie manier om met ons onderzoek en advies een steentje bij te dragen aan het verbeteren van de verkeersveiligheid op de Nederlandse wegen. Iets waar we elke dag weer met veel plezier aan werken: improving quality of life.

 

AUTEUR

ErikSchuurmans
Erik Schuurmans
Senior adviseur
Senior adviseur

Nog niet klaar met lezen?
Dit kan voor jou ook interessant zijn