AUTEUR

Profielfoto van André Hekma
André Hekma
Adviseur Energie en Duurzaamheid
Adviseur Energie en Duurzaamheid

Mijn wensen

Toen ik op zoek was naar mijn eerste werkgever had ik twee wensen. Het bedrijf moet groot genoeg zijn zodat ik van diverse mensen kan leren en mijn werkzaamheden moeten een positieve, duurzame impact hebben. De eerste wens wordt met verve ingevuld. Ik koos voor Arcadis, een bedrijf met veel disciplines en een duidelijke missie. De tweede wens is wat lastiger. Wanneer maak je nu een positieve impact en wanneer vul je de duurzame wens van de klant in?

Duurzame projecten


De laatste tijd werk ik mee aan projecten waar Arcadis één van de initiatiefnemers is. Door ons toedoen dragen we positief bij aan duurzaamheid. De bottom-up initiatieven zijn vaak klein van schaal, maar vormen een belangrijk startpunt in de verdere verduurzaming. In deze kleine programma’s zoals 7SquareEndeavour, merk je de meerwaarde van een programma. Hierin werken diverse deelprojecten toe om klimaatneutraal te worden. De verschillende partijen in het programma zien niet de gebruikelijke verhouding tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, maar zien juist partnership. In een programma om samen te verduurzamen ga je alleen sneller maar kom je samen verder.


Programmatische aanpak


Ik zie ook steeds meer de behoefte om de energietransitie op grote schaal aan te vliegen. Voorbeelden hiervan zijn: verduurzamen van woningen via een wijkaanpak, woningcorporaties gaan in de startmotor aan de slag met mandjes, commerciële vastgoedeigenaren kiezen voor een strategische portefeuille aanpak, provincies faciliteren een collectieve aanpak met loketten en gemeentes gebruiken innovatieve methodes om collectief te verduurzamen. Zelfs Frans Timmermans wil met een groot renovatieplan 35 miljoen bestaande gebouwen voor 2030 verduurzamen. Door deze grootschalige verbouwing programmatisch aan te pakken, kan de collectiviteit en de lessons learned optimaal benut en gedeeld worden.


Verankeren in strategie


Het vergt een goede organisatie om daadwerkelijk de vruchten te plukken van de collectiviteit en lange termijn doelen te halen. De huidige ontwikkelingen gaan zo snel dat een plan uitstippelen voor de komende 10 jaar niet mogelijk is. Door vanuit een programma te werken, kun je met doelen en inspanningen stapsgewijs naar een strategisch doel toewerken. Het voordeel van een programma is, dat je de gemeenschappelijke onderwerpen van verschillende projecten kunt delen, zowel kennis, financieel als organisatorisch. Een samenwerking tussen marktpartijen, overheid en onderwijsinstellingen op basis van vertrouwen, is essentieel om te kunnen leren van ervaringen. Ook als er af en toe een project mislukt. Gelukkig schreef Rutger Bregman onlangs dat de meeste mensen deugen. Laten we dat dan ook als uitgangspunt nemen.


Duurzame dijk

Een programmatische aanpak kennen we bij Arcadis al. Zoals het versterken van de dijken in de Noordelijke Maasvallei en het ontwikkelen van de duurzame woonwijk RijswijkBuiten. Op dit moment helpen we de provincie Overijssel in hun programmatische aanpak voor het verduurzamen van scholen. De ervaringen zijn zo positief dat we graag meer mensen helpen om op deze manier de transitie aan te pakken. De komende periode richt ik me verder op het programmatisch verduurzamen van de gebouwde omgeving. De energietransitie waar we nu voor staan, is de aanleiding voor verduurzaming. Ik verwacht dat de volgende jaren er nog veel grotere transities aan komen. De programmatische aanpak en de samenwerking met verschillende partijen op basis van vertrouwen, zal dan nóg belangrijker zijn dan in de huidige transitie. Geven we hier samen met de markt, onderzoeksinstellingen en overheid een goede invulling aan, dan leveren we die positieve duurzame impact. Daar ben ik naar op zoek!

Zoek jij een (andere) baan? Kijk dan of er interessante vacatures voor je zijn.

AUTEUR

Profielfoto van André Hekma
André Hekma
Adviseur Energie en Duurzaamheid
Adviseur Energie en Duurzaamheid