Anurat Kaeocha je vodohospodář a stavební inženýr a pracuje pro naši společnost v Thajsku. Kariéru zahájil v Nizozemsku a poté se vrátil zpět do naší kanceláře v Bangkoku. V rámci programu Shelter pomáhá Anurat agentuře OSN Habitat řešit hrozbu spojenou se sesuvy půdy způsobenými klimatickými změnami v oblasti u laoských hranic.

Image

MINUTES

You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept cookies for 'Embedded videos'. You can do this here.

Anurat pochází z thajského kulturního prostředí, ale narodil se poblíž hranic s Laosem. Mluví plynně thajsky a laosky. Nakonec odešel do Bangkoku, aby získal bakalářský titul, a poté se přestěhoval do Nizozemska, kde získal magisterský titul v oboru vodní hospodářství na Technologické univerzitě v Delftu. Hned po dokončení studií se Anurat roku 2008 připojil ke společnosti Arcadis v Nizozemsku, kde pracoval až do odchodu do thajské divize společnosti Arcadis v roce 2015. Anuratovo kulturní dědictví a odborné technické zkušenosti mu zajistily jedinečnou kvalifikaci k účasti na misích Arcadis Shelter, na podporu úsilí agentury OSN Habitat zlepšovat kvalitu života lidí žijících ve vesnicích na laoském venkově.

 

 

Moje první mise do Laosu proběhla v rámci programu Shelter, kde mezinárodní tým pracoval na projektu klimatické adaptace v souvislosti s budováním vodních systémů ve 189 vesnicích v oblasti jižního Laosu. Agentura OSN Habitat nás požádala o vypracování přehledu v polovině projektu, aby bylo možné vyhodnotit, zda je projekt relevantní, efektivní, účinný a udržitelný. Protože jsem prokázal, že danou oblast dobře znám a hovořím místním jazykem, agentura OSN Habitat vyzvala program Shelter, aby mě podpořil na následné misi do Laosu. Tato druhá mise byla zaměřena na rizika sesuvů půdy v severní části země. Laos zažívá období vydatných dešťů, které mohou mít za následek velmi nebezpečné životní podmínky ve vesnicích. Sever je hornatý a deště tam způsobily mnoho sesuvů půdy, které zabily spoustu lidí.


Thajsko na hraně klimatické změny

Sídlu ve venkovské oblasti Laosu hrozí riziko hustých dešťů a záplav


Skutečné následky klimatických změn


V červnu 2019 cestovali Anurat a jeho kolegyně ze společnosti Arcadis Claire Danby (z Velké Británie) do severního Laosu, kde předchozího roku masivní sesuv půdy zabil 200 lidí. Laoská vláda požádala agenturu OSN Habitat, aby svými odbornými zkušenostmi s plánováním podpořila obnovu postižené oblasti. Agentura OSN Habitat požádala program Shelter společnosti Arcadis o technickou podporu a praktické poradenství ohledně prevence sesuvů půdy a také o pomoc s identifikací bezpečných oblastí, kam by venkovské komunity mohly přesídlit. Anurat byl okamžitě k dispozici a prováděl hodnocení rizik a prověřoval, zda jsou vládní plány na přesídlení správné. Během doby, kterou tam strávil, hovořil s vesničany, se zástupci ministerstva veřejných staveb a se starosty měst a s agenturou OSN Habitat konzultoval, jak vylepšit stávající plány.


Během laoských misí byla jasná jedna věc: zdejší lidé stojí s ohledem na klimatické změny skutečně v první linii. Mnozí lidé, se kterými jsem mluvil, zmiňovali, jak se věci změnily. Všímají si, že v obdobích dešťů je nyní mnohem více srážek a období sucha jsou mnohem intenzivnější. Pro ně je klimatická změna skutečností. A to mělo na tyto lidi strašlivý dopad. Někteří z nich žijí v extrémní chudobě.


Thajsko na hraně klimatické změny

Anurat a Claire během jejich mise programu Shelter


Šance změnit svět


Stále je třeba udělat mnoho práce, aby se zajistilo, že nikdo z obyvatel laoského venkova neutrpí žádnou újmu, ale Anurat je velmi rád, že může využívat své profesionální dovednosti, aby přispěl k řešení problému. Díky účasti v programu Shelter je také hrdý na to, že pracuje ve společnosti Arcadis.


Thajsko na hraně klimatické změny


Myslím, že je dobře, že má společnost Arcadis program Shelter. Jsem rád, že pracuji ve společnosti, která svým lidem dává příležitosti vytvářet lepší svět. Během misí Shelter jsem se naučil, že mohu dělat mnoho různých věcí. Potřeboval jsem jen dostat šanci. Program Shelter mi pomohl rozšířit si technické dovednosti i komunikační schopnosti. Byla to opravdu úžasná zkušenost. Než jsem se na tyto mise vydal, myslel jsem si, že jsem bezvýznamný člověk – s ohledem na to, co mohu změnit. Teď ale vím, že to není pravda. Mohu toho dokázat hodně. Společnost Arcadis mi dala tuto úžasnou příležitost stát se lepším člověkem a pomoci trochu změnit svět.


Agentura OSN Habitat projednává s místními vládními úředníky v Laosu potenciální možnost naplánovat v tomto regionu další mise Shelter.

Connect with {name} for more information & questions

Arcadis will use your name and email address only to respond to your question. More information can be found in our Privacy policy