Právě si prohlíží

Podpora rozmanitosti a začleňování pracovních sil přináší výhody našim zaměstnancům i společnosti. Chceme, aby na sebe mohl být každý Arcadian v práci hrdý.

 

#ProudToBeMe je zkratka pro náš závazek vytvářet pracovní prostředí, kde se každý Arcadian cítí vítaný a kde může být sám sebou. Naši zaměstnanci přispívají do naší společnosti nejrůznějšími zkušenostmi, nápady a hlasy, takže máme lepší schopnosti řešit úkoly našich klientů a vytvářet udržitelnější svět.Náš závazek k rovnosti, rozmanitosti a začleňován.


Lidé na prvním místě – to je hodnota číslo jedna v naší společnosti. Její součástí je zajištění, aby se každému jednotlivému Arcadianovi dostalo rovnoprávného jednání, s úctou a důstojností, bez ohledu na jeho věk, zdravotní znevýhodnění, víru, genderovou příslušnost, sexuální orientaci nebo rasu. Máme nulovou toleranci k diskriminaci, obtěžování, nevhodnému chování nebo jakémukoli jinému typu nespravedlivého jednání.


Abychom mohli nadále vylepšovat svá pracoviště, aktivně podporujeme rovnost, rozmanitost a začleňování v rámci pracovních procesů ve společnosti, zaměřené na věk, zdravotní znevýhodnění, víru, genderovou příslušnost, LGBTIQA+ a rasu.


Rovněž vedení naší společnosti je genderově vyvážené a v rámci naší strategie pro roky 2021–2023 jsme se zavázali do roku 2023 vytvořit pracovní sílu, která bude mít 40% podíl žen.


Jsme také hrdí na to, že jsme dosáhli úrovně Ambasadora v globální srovnávací zprávě 2020, vydané mezinárodní platformou Workplace Pride, která se zabývá začleňováním LGBTIQ+. Společnost Arcadis US Inc. je navíc hodnocena jako jedno z „Nejlepších pracovišť z hlediska rovnosti LGBTQ“, jak uvádí iniciativa pro lidská práva Human Rights Campaign, protože obdržela perfektní hodnocení v jejich Indexu podnikové rovnosti (2021).

Connect with {name} for more information & questions

Arcadis will use your name and email address only to respond to your question. More information can be found in our Privacy policy