48hodinová

aktuální předpověď hluku větrných turbín

24/7

předpověď na vyžádání a aktuální předpověď mihotání stínů

7 klasifikací

předpovědi hluku, na škále od <30 do >46 dB(A)

Právě si prohlíží

Výzva

Zajistit pro náš zdroj energie větší udržitelnost je hlavní prioritou a v nadcházejících letech bude postaveno mnoho dalších větrných elektráren. Při vývoji těchto větrných elektráren však místní obyvatele často znepokojují mihotání stínů, ničení krajiny, ekologické dopady a zejména hluková zátěž. Tyto obavy způsobují nepokoje a snižují podporu pro rozvoj udržitelné energie.

Řešení

Podpora ze strany místních obyvatel se zvýší, pokud budou mít pocit, že jim developeři, úředníci a operátoři naslouchají. Zájmy těchto osob je třeba při vývoji a provozu větrných elektráren pečlivě zohledňovat, aby dokázaly všechny strany najít společnou řeč společensky udržitelným způsobem a zajistit úspěšný přechod na novou energii.

  • PŘEČÍST VÍCE

    S ohledem na tyto skutečnosti vyvinula společnost Arcadis interaktivní aplikaci s názvem Geluidsverwachting.nl, která poskytuje místním obyvatelům přesně lokalizovanou předpověď počasí a uvádí také informace o hluku a mihotání stínů větrných turbín. Aplikace také ukazuje, jak hlasité jsou větrné turbíny v porovnání s hlukem okolního prostředí. Místní obyvatelé mohou své zkušenosti v kteroukoli denní dobu hlásit a mohou se také podívat, kolik elektřiny větrné turbíny vyrobí. Tuto zpětnou vazbu využíváme k mapování hlukové zátěže a k získávání dalších znalostí o vlivu hluku z okolního prostředí a meteorologických podmínek na rušení, kterému jsou obyvatelé vystaveni. Všechny tyto informace se poté používají k vývoji větrných elektráren a ke komunikaci o nich.

     

    Zvuky vnímá každý jinak. Hlasitost hluku není jediným faktorem, který je třeba brát v potaz. Typ a nepředvídatelnost hluku, viditelnost turbín a postoj daného člověka k udržitelné energii – to vše jsou faktory, které přispívají k celkovému výsledku. Hluk z větrných turbín je navíc vysoce závislý na počasí. Hluk na pozadí v příslušné oblasti rovněž přispívá k tomu, jak místní obyvatelé vnímají zvuk z větrných turbín. Aplikace Geluidsverwachting.nl všechny tyto faktory zohledňuje.

Dopad

Místní obyvatele bude hluková zátěž méně rušit, pokud budou vědět, co čekat, a pokud mohou jakýkoli problém snadno nahlásit. Následně je možné zahájit transparentní komunikaci, která přispívá k většímu vzájemnému porozumění a důvěře. Naše aplikace Geluidsverwachting.nl tuto komunikaci usnadňuje. Společnost RWE Windpower Netherlands B.V. naši aplikaci využila v pilotním projektu a také zjistila, že tomu tak je. Projekt ukázal, že hluk ze stávající dálnice byl často hlasitější než hluk větrných turbín a že hlášená úroveň rušení byla pozoruhodně nízká. Ve výsledku neměla většina místních obyvatel očekávanou negativní zkušenost. Díky tomu vznikl prostor na pozitivnější názory na větrné turbíny.


Související řešení

Digitální prostředky péče o životního prostředí, bezpečnosti a udržitelnost

Přečíst více

Connect with {name} for more information & questions

Arcadis will use your name and email address only to respond to your question. More information can be found in our Privacy policy