50–55%

snížení CO2 do roku 2030

10%

pokrytí požadavků na vytápění do roku 2030

71 kilotun

snížení CO2 do roku 2030

Právě si prohlíží

The challenge

Zhruba 90 % požadavků na vytápění ve městě Antverpy v současnosti pokrývají fosilní paliva, jako je ropa a plyn, což má negativní dopad na životní prostředí. Město proto hledá trvale udržitelné a dostupné alternativy, které mu do roku 2050 pomohou dosáhnout jeho klimatických cílů. Na základě svého „Klimatického plánu 2030“ zamýšlí město Antverpy urychlit itinerář týkající se udržitelnosti a do roku 2030 dosáhnout snížení hladiny emisí oproti roku 2005 o 50–55 %. Jednou ze strategií, které město zvažuje s ohledem na přispění k daným cílům, je vytvoření udržitelné sítě dálkového vytápění využívající zbytkové teplo.

The solution

Udržitelná síť dálkového vytápění bude přenášet zbytkové teplo z velkých průmyslových podniků do budov ve městě prostřednictvím podzemní sítě. Cílem je připojit k ní do roku 2030 ekvivalent 35 000 domácností. Díky tomu, že leží blízko přístavu a sídlí zde největší počet chemických podniků v Evropě, mají Antverpy k vybudování sítě dálkového vytápění ve velkém měřítku ideální polohu. Takto rozsáhlý projekt se v Belgii skutečně realizuje poprvé.

 • PŘEČÍST VÍCE

  Projekt během nadcházejících tří let povedou společnost Arcadis, její dceřiná společnost Over Morgen a společnost AKD. Jak vytvoříte podzemní síť, která slouží celému městu, aniž byste museli současně rozkopat všechny ulice? Jak rozhodnete, kdo by měl teplo distribuovat a využívat? Kde je nejlepší místo na vybudování tohoto druhu sítě dálkového vytápění a tak podobně? Z pozice poradců jsme vypracovali „plán 2030“ na implementaci tohoto komplexního programu sítě dálkového vytápění. Městu propůjčíme také svoje technické a právní odborné znalosti.

  Město Antverpy určilo devět pilotních zón, které představují vhodné lokality pro sítě dálkového vytápění. Společnosti Arcadis a Over Morgen využijí „plán 2030“ k tomu, aby partnerům v těchto zónách pomohly realizovat správná investiční rozhodnutí na podporu rozvoje této sítě.

  Kromě práce na pilotních projektech se svými partnery spolupracujeme také na vytváření rámce pro síť dálkového vytápění, která bude sloužit celým Antverpám. Zásady musí jasně uvádět, kdo může dané teplo využívat, jaké jsou podmínky a jak lze s topnou sítí v budoucnu propojovat nové projekty. Během prvních let budou spotřebiteli především velké budovy. 

   

  O společnosti Over Morgen

  Společnost Over Morgen je poradenská firma a jednička na trhu v oblasti přenosu tepla v Nizozemsku. Společnost Over Morgen zajišťuje služby řízení procesů, řízení projektů a řízení programů a propojuje oblasti udržitelného rozvoje měst a přenosu energie. Jejím cílem je vytvářet prostředí, které obstojí v budoucnosti. Síť dálkového vytápění takového rozsahu je v Belgii první. Společnost Arcadis spolupracuje se svou nizozemskou dceřinou společností Over Morgen, která již zkušenosti s realizací projektu tohoto typu získala ve městech Zaanstad, Purmerend, Amsterdam, Haarlem a Apeldoorn. Podrobnější informace najdete na adrese overmorgen.nl/en/

    

  O společnosti AKD Advocaten

  Společnost AKD Benelux Advocaten je právní firma poskytující kompletní služby s pobočkami v Belgii, Nizozemsku a Lucembursku. Společnost AKD má rozsáhlé odborné zkušenosti s projekty v oblasti energetiky.

The impact

Tato udržitelná síť dálkového vytápění pro oblast celého města pokryje do roku 2030 10 % požadavků Antverp na vytápění. Poté bude rozšířena, aby do roku 2050 sloužila podstatné části města. Aby se tato vize mohla stát skutečností, potřebujeme nyní začít uvažovat o tom, jak se požadavky na vytápění a další plánované projekty infrastruktury budou vyvíjet v budoucnosti. Cílem této sítě dálkového vytápění je snížit emise CO2 v Antverpách do roku 2030 o 71 kilotun.


Not done reading?
This also might be interesting for you

Connect with {name} for more information & questions

Arcadis will use your name and email address only to respond to your question. More information can be found in our Privacy policy