8 MW

energie dodá mikrosíť v regionu Daintree

4 miliony litrů

motorové nafty již nadále nebudou v regionu Daintree spalovány k výrobě elektřiny

Právě si prohlíží

Výzva

Region Daintree v oblasti Far North Queensland je známý deštným pralesem chráněným v rámci světového dědictví a jedinečnými přírodními ekosystémy. Je ale zároveň odříznutý od elektrické rozvodné sítě, což má za následek přílišnou závislost na motorové naftě jako zdroji energie. Každý rok jsou v regionu spáleny více než 4 miliony litrů motorové nafty. Emise takto vypuštěné do ovzduší přispívají ke zhoršování zdraví místních obyvatel a poškozují dříve nedotčené prostředí regionu, kde tito lidé žijí.

Na komunitu i podniky dopadá neefektivita solárních panelů i časté výpadky proudu a regionální cestovní ruch navíc narušuje poškození pověsti způsobené výrobou elektřiny z dieselových agregátů, nedostatečně efektivní širokopásmové komunikační prostředky a malá dostupnost klimatizovaného ubytování.

Řešení

Ve spolupráci se společností Volt Advisory vypracovala společnost Arcadis návrhy elektrického a stavebního inženýrství k zavedení mikrosítě v regionu Daintree, která by ze 100 % poskytovala energii z obnovitelných zdrojů. Cílem bylo poskytnout spotřebitelům a regionálním provozovatelům v oblasti cestovního ruchu výhody spolehlivých dodávek obnovitelné a nízkoemisní elektrické energie.

Tým pro energii a zdroje ve společnosti Arcadis se sídlem v Brisbane k projektu přispěl komplexními odbornými znalostmi v oblasti inženýrských prací a návrhu, které pomohly zvládnout složitosti a výzvy spojené se zavedením několika technologií výroby solární energie a uchovávání vodíku. Členové týmu použijí své odborné znalosti k vypracování špičkových návrhů pro podzemní kabelovou síť, čímž odpadá nutnost nadzemního elektrického vedení, které by negativně ovlivnilo nedotčené prostředí regionu.

Zajištění stabilního napájení pouze z obnovitelných zdrojů energie je velkou výzvou kvůli nepravidelnosti dodávek solární energie a pomalé reakci vodíkových článků při přerušení dodávek energie.

Tým společnosti Arcadis navrhl kombinaci solárních systémů, bateriových systémů pro skladování energie a dodávek vodíkové energie. Podařilo se nám maximalizovat využití solární energie bez přerušení díky plánování výroby a spolupráci s odborníky na kabelové instalace, kteří propojili všechna distribuční zařízení s minimálním dopadem na životní prostředí.

Součástí projektu bude také síť optických vláken, která bude do regionu dodávat rychlé a spolehlivé širokopásmové připojení k internetu a která bude v rámci mikrosítě integrována do podzemní kabelové sítě.

Dopad

Mikrosíť v regionu Daintree představuje pro australský sektor obnovitelné energie a regionální australské komunity významný transformační projekt a je výrazným krokem směrem k udržitelné budoucnosti.

Co je zásadní, mikrosíť ochrání přírodní prostředí před stávajícími riziky souvisejícími se spotřebou 4 milionů litrů motorové nafty ročně k výrobě elektřiny.

Mikrosíť poskytne více než třem stovkám místních zákazníků a několika ubytovacím zařízením pro turisty až 8 MW elektřiny, což dělá 9,6 GWh ročně.

Zavádění projektu podpoří odvětví bydlení, obchodu i cestovního ruchu, protože budou moci využívat energii z obnovitelných zdrojů ze spolehlivé energetické rozvodné sítě, a projekt jim poskytne rychlé a spolehlivé širokopásmové připojení.

Bude ukázkovým příkladem vysoce úspěšného přístupu k udržitelné výrobě a skladování energie.


Použité možnosti

Connect with {name} for more information & questions

Arcadis will use your name and email address only to respond to your question. More information can be found in our Privacy policy