Po celém světě pociťujeme důsledky změny klimatu, rychlé urbanizace či snižování biologické rozmanitosti. Frekvence opakování rozsáhlých, nepředvídaných události, kterých jsme svědky, jako jsou povodně a požáry, je stále vyšší.


Potřebujeme pomoci našim městům a komunitám. Chceme zajistit zdravější životy lidí, prosperující přírodu a odolnější budoucnost. Snažíme se o ochranu našeho přírodního bohatství a vodních zdrojů a současně také o zachování našeho světa pro budoucí generace.


Výsledkem jsou silnější komunity, udržitelnější planeta a lepší kvalita života.

Řešení pro zvýšení odolnosti

Heather Polinsky

Další dotazy zodpoví a informace poskytne Heather Polinsky.

Heather Polinsky, Global President, Resilience

Váš kontakt: Heather

Budeme velmi rádi, když se ozvete, protože na zlepšování kvality života můžeme pracovat jen společně.

Connect with {name} for more information & questions

Arcadis will use your name and email address only to respond to your question. More information can be found in our Privacy policy