Právě si prohlíží

Kolik oblastí digitálních řešení pro sektor EHS&S (Životní prostředí, zdraví, bezpečnost a zabezpečení) znáte? Je jich poměrně hodně, od reportingu ohledně udržitelnosti a ochrany životního prostředí až po tzv. Business Intelligence, audity a inspekce. To vše slouží k tomu, aby se naše podniky, komunity a celý náš svět mohly udržovat v co nejzdravějším a nejbezpečnějším stavu. Vedoucí pracovníci zodpovědní za oblast životního prostředí, zdraví, bezpečnosti a zabezpečení (EHS&S) jsou vystavováni stále většímu tlaku na to, aby zajistili vyšší výnosy na základě snížení incidentů v sektoru EHS&S, zlepšení celkové shody s normami a zvýšení hodnoty aktiv.


Informace týkající se životního prostředí, zdraví, bezpečnosti a zabezpečení pokládáme ve společnosti Arcadis za aktivum. Pomáháme integrovat procesy, data, technologie a řízení strategických změn, abychom svým klientům umožnili proaktivně řídit jejich priority v oblasti EHS&S. Nabízíme vhled do hloubky a pracujeme se svými klienty v rámci partnerství na tvorbě inovací a hodnot prostřednictvím udržitelných provozních úspor, a současně klientům vytváříme podmínky pro maximální využití výhod každého aspektu jejich podnikání. Tento přístup se označuje jako Výkonnost na bázi informací (IDP neboli Information Driven Performance).


Connect with {name} for more information & questions

Arcadis will use your name and email address only to respond to your question. More information can be found in our Privacy policy